INSCRIPCIONS

 SONA A GUITARRA. SERRATEIX 2017

 

1 – Curs internacional d’orquestra de guitarres + tècniques de direcció + inici a la improvisació + educació corporal/ioga + material.

Més de 22 h de classes i concerts. Assistència com a públic al concurs.

90 EUROS

2 – Inscripció al curs internacional de guitarra + participació al concurs:

Més de 22 h de classes i concerts.

115 EUROS

3- Alumne oïdor : Assistència com a oïdor al curs,  i de públic al concurs i als concerts, (aprox 25 hores)

45 EUROS

 

Les places son limitades. El termini es d’inscripció es fins el

Dilluns 26 de juny de 2017

Realitzar l’ingrés al número de compte de l’Ajuntament de Viver i Serrateix:

ES51 2100 3572 1322 0010 4111

fent constar: “inscripció pel SONA A GUITARRA. SERRATEIX 2017”, les dades de l’alumne,  i l’opció triada:

– Curs

– Curs + concurs

– Alumne 0ídor

Cal que envieu aquesta informació i el resguard de l’ingrés bancari a

sonaguitarra@gmail.com

La inscripció inclou l’assegurança d’accidents.

 

(Copieu i enganxeu aquest text al vostre correu electrònic i ompliu-lo)

  1. Nom i Cognoms: Edat:
  2. Adreça postal:

3, Telèfon:

  1. Nivell d’estudis musicals:
  2. Escola de música o Conservatori:
  3. Adreça electrònica:

En cas de ser menor d’edat, ompliu aquest formulari.

  1. Nom i cognoms del pare o la mare:
  2. Adreça de correu electrònic del pare o la mare:
  3. Telèfon del pare o la mare:

(Subratlleu l’opció triada)

Opció 1 : CURS———90 euros. 

Opció 2: CURS + CONCURS——–115 euros.

Opció 3: ALUMNE OÏDOR——— 45 euros

 

 

  • Idioma: